Ngao hoa hấp

250,000

  • Chi tiết sản phẩm
  • Ngao hoa là món ăn hải sản được sử dụng rất nhiều vì giá cả vừa phải mà lại ngon và giá trinh dinh dưỡng mang lại cao
Danh mục: