Cơm và canh

  150,000

  • Cơm tám
  • Canh ngao chua
  • Canh ngao mồng tơi
  • Canh ngán mồng tơi
  • Canh cải tôm
  • Canh cua
  • Cà muối
  • Dưa muối
  • Cơm rang hải sản
  • Cơm rang tôm
  Danh mục: